KORRÓZIÓVÉDELMI – FELÜLETTECHNOLÓGIAI KÜLDETÉS NYILATKOZAT

Miskolcon az MTA Miskolci Területi Bizottságának (MTB) Erzsébet téri székházában 2018. június 25-én megalakult a KORRÓZIÓVÉDELMI ÉS FELÜLETTECHNOLÓGIAI Munkabizottság, melyhez az Észak-Kelet Magyarországi régió jelentős iparvállalatainak (MOL, Bosch/S.E.G.A., Wanhua-BorsodChem, ÓAM, Fux) szakértő képviselői is csatlakoztak, felismerve e szakterülethez kapcsolódó napi feladatok és a hosszabb futamidejű kutatás-fejlesztési projektek tudományos igényű kezelésének szükségességét.

Ebben a szellemben együttműködve az akadémiai kutatók, egyetemi oktatók, többféle mérnökegyesület és számos iparág jeles képviselői dolgoznak azon, hogy a gyártók, forgalmazók és felhasználók mellett a szélesebb közvélemény is sokkal tájékozottabb és érzékenyebb legyen a korróziós problémák iránt. Ugyanis számos fémtermék, az értékes műtárgyaktól kezdve a legegyszerűbb mindennapi használati eszközökig, gyakran korróziós okok miatt megy tönkre. Fémtárgyak felületi elszíneződése, gépalkatrészek kopása, szállítójárművek váratlan leállása, fosszilis energiaellátó és elektromos rendszerek kiesése, az ivóvízellátás elakadása, építmények időelőtti felújítási kényszere gyakran visszavezethető korróziós okokra, melyek összköltsége a fejlettebb ipari országokban akár a bruttó hazai termék (GDP) 3-5 %-át is kiteheti.

Az elektromos és elektronikai eszközök általános elterjedése (villanymotortól a bankkártyáig) miatt a fém alkatrészeket is tartalmazó berendezéseink biztonságos üzemelése és tartóssága a korróziós felületi elváltozások minél hatékonyabb, de még költségtakarékos módon megvalósított, hatásos megakadályozásán is múlik. A fémekből és fémötvözetekből készült mini alkatrészeket, kis- és nagyberendezéseket, személy- és teherszállító földi és légi járműveket, katonai eszközöket, a gáz- és olajvezetékeket, vegyipari reaktorokat, a földalatti és a földfelszín fölötti fémszerkezeteket, hidakat, és még sokféle más műtárgyat, kültéri fémszobrokat, mind-mind védeni kell a korrózió ellen.

A korrózióvédelmi, többnyire ún. felülettechnológiai megoldások napjainkban rendkívül gyorsan fejlődnek. Sok bevált megoldás, mint amilyen például az ún. katódos védelem mellett szinte naponta jelennek meg új anyagok és új anyagkombinációk, amelyek akár megfelelő korrózióállóságú szerkezeti anyagként, vagy akár védő bevonatként szóba jöhetnek és felhasználhatók. Ugyanakkor a korrózió alapvető sajátosságaira, nevezetesen az adott fémtárggyal érintkező közeg(ek) (szennyezett levegő, savas talajvíz, agresszív kémiai reagensek, stb.) és az aktuális technológiai körülmények (hőmérséklet-eloszlás, konstrukciós geometriai és egyéb szerkezeti- és anyagjellemzők, karbantartás és a folyamat-monitoring jellemzői, stb.) szinte mindig komoly kihívást jelentenek az alkalmazók számára, hiszen az új anyagokkal és új bevonatokkal még nem lehetnek saját, s különösen nem lehetnek hosszabb idejű (évek, évtizedek) tapasztalataik. Kiemelten ilyen esetekben értékelődik fel a korróziós tudományos kutatóműhelyek és korróziós tesztcentrumok szerepe. A most megalakult munkacsoport tagjai pedig elsődlegesen ez utóbbi kihívásokra szeretnének a korábbi időszakokhoz képest hatékonyabban reagálni, egyszerűen úgy, hogy igyekeznek megosztani egymással a szakmai-tudományos ismereteiket és tapasztalataikat. Ehhez ad otthont és fórumot az MTA Miskolci Területi Bizottságának tudományos testülete.

Az alakuló ülést Roósz András akadémikus, az MTA MTB elnöke köszöntötte. Majd az ülésen megjelentek bemutatkozása után szakterületi tájékoztató előadásokat tartottak az iparvállalatok/vállalkozások tagként belépett képviselői:

Réz István (S.E.G.A. Hungary Kft., Miskolc), Joó Gyula (MOL Petrolkémia Zrt., Tiszaújváros), Harnisch József (Grimas Kft., Budapest), Barkóczy Péter (Fux Zrt., Miskolc), (Taszner Zoltán (ÓAM Kft., Ózd).

A Debreceni Egyetemről Gyöngyösi Szilvia, Kovács Réka Lillával közös előadásukban ismertette vékonybevonat-fejlesztési és -tesztelési kutatási eredményeiket. Ezen kívül még további két tudományos előadás hangzott el:

Bakonyi Eszter (Magyar Nemzeti Múzeum): Az Arany János emlékmű bronz szobrainak anyag-vizsgálata és restaurálása

Török Tamás (elnök, Miskolci Egyetem): Korróziós károk mértéke Kínában. És Magyarországon?

 

Miskolc, 2018. június 25.                                         (Összeállította: Lassú Gábor, titkár, Miskolci Egyetem)